Dagoeneko eskuragarri dago HABEren webgunean euskara-mailak egiaztatzeari buruzko informazio eguneratua.

Bertan, egiaztatze-modu bakoitzaren ezaugarriak eta araudia agertzen dira.